Acordul utilizatorului

1. DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Prezentul Acord Public (denumit în continuare „Acord”) reglementează relația dintre Societate cu răspundere limitata Bimedis (denumită în continuare Bimedis) și partenerii săi, pe de o parte, și orice persoană fizică sau juridică, pe de altă parte, în cursul utilizării Site-ului.

1.2. Prezentul acord este public și în conformitate cu articolul 633 din Codul civil al Ucrainei, condițiile sale sunt aceleași pentru toate persoanele fizice și juridice care utilizează site-ul.

1.3. În prezentul acord sunt folosiți următorii termeni:

1.3.1. Bimedis - Compania cu răspundere limitată Bimedis, precum și oricare dintre partenerii săi, implicați în întreținerea și moderarea Site-ului, furnizarea serviciilor pe Site. Societatea cu răspundere limitată Bimedis are dreptul de a implica astfel de parteneri fără nici o notificare suplimentară sau consimțământul Utilizatorilor.

1.3.2. Site - ul este unul dintre site-urile web postate pe linkurile bimedis.net, ru.bimedis.com, bimedis.com. În fiecare caz, site-ul web se referă la site-ul web pe care utilizatorul îl utilizează la momentul potrivit.

1.3.3. Utilizatorul este orice persoană fizică sau juridică care a acceptat condițiile prezentului Acord și utilizează Site-ul.

1.3.4. Serviciile sunt orice servicii plătite și gratuite care pot fi furnizate utilizatorilorului Bimedis prin intermediul site-ului. Tipuri de servicii pe site:

1.3.4.1. Activarea plasării anunțurilor:

 • se oferă Utilizatorului posibilitatea de a plasa reclame în mod deschis și fără a limita vizibilitatea informațiilor.

 • se oferă Utilizatorului posibilitatea de a plasa reclame în modul special de „anunțuri închise” sunt reclame în care numele, datele de contact și alte informații specificate de utilizatorul Contului, precum și prețul echipamentului, sunt accesibile pentru vizualizare și moderare numai de către Bimedis și nu sunt disponibile pentru a vizualiza alți utilizatori ai site-ului.

1.3.4.2. reclama reclame:

 • publicitate pe Site - plasarea reclamei pe Site în conformitate cu algoritmii definiți de Bimedis, inclusiv, dar nu exclusiv într-o comandă aleatorie fără prioritate de retragere, cu excepția cazului în care condițiile contului sunt prevăzute altfel.

 • publicitate în rețele sociale - valoarea acestei publicități este determinată de Bimedis în conformitate cu strategia de marketing aleasă în perioada de plată a Contului respectiv. Valoarea acțiunilor publicitare pentru acest tip de publicitate este determinată exclusiv de Bimedis și de politica sa de marketing conform strategiei de marketing din perioada respectivă.

 • publicitate pe forumuri medicale - plasarea de reclame pe site-uri de profil medical, valoarea și valoarea acestei publicități este determinată de angajații Bimedis autorizați în conformitate cu strategia de marketing aleasă în perioada de plată a Contului respectiv. Valoarea acțiunilor publicitare pentru acest tip de publicitate este determinată exclusiv de Bimedis și de politica sa de marketing conform strategiei de marketing din perioada respectivă.

 • reclama anunțurilor în regim special de „reclame închise” - plasarea unei reclame care limitează vizibilitatea contactelor Utilizatorului, restricționează posibilitatea de a transmite mesajele sale și de a posta fotografii și videoclipuri fără informațiile de identificare ale Utilizatorului.

 • 1.3.4.3. Activarea mesajelor cu alți utilizatori ai site-ului este posibilitatea de a împărtăși informațiile lor de contact și de a trimite mesaje altor utilizatori.

 • 1.3.4.4. traducerea mesajelor de la alți Utilizatori sau proprii în altă limbă din lista furnizată pe Site

 • 1.3.4.5. „Carte de vizită personală” - caracteristică disponibilă Utilizatorului în contul plătit selectat, care permite crearea unei pagini personale a Utilizatorului cu toate anunțurile și contactele companiei sale.

 • 1.3.4.6. „Personal Manager” - caracteristică disponibilă Utilizatorului în contul plătit selectat, care permite Utilizatorului să primească sfaturi de la Bimedes cu privire la plasarea corespunzătoare a reclamelor și să crească vânzările echipamentelor sale (300 minute pe 1 an).

 • 1.3.4.7. serviciu de e-mail-ing - distribuirea de reclame pe baza utilizatorilor site-ului.

 • 1.3.4.8. alte servicii specificate în prezentul acord.

 • 1.3.5. Contul de utilizator este un cont creat de Utilizator pe Site și prin care Utilizatorul poate gestiona (crea, edita, șterge) anunțurile sale pe Site. La înregistrarea pe Site, Utilizatorul are dreptul de a alege unul dintre conturile de pe Site în conformitate cu regulile stipulate în prezentul Acord.

1.3.6. Înregistrarea pe Site - acceptarea de către Utilizator a ofertei pentru încheierea prezentului Acord, care se realizează prin completarea formularelor corespunzătoare de pe Site. Înregistrarea este considerată a fi finalizată numai dacă toate etapele finalizării sale de succes, în conformitate cu instrucțiunile sau instrucțiunile publicate pe Site. În cazul în care o persoană fizică sau juridică nu finalizează procedura de înregistrare pe Site, aceasta va fi lipsită de dreptul de a invoca încălcarea Bimedis de oricare dintre termenii prezentului Acord. Înregistrarea pe Site înseamnă că Utilizatorul cunoaște acest Contract, înțelege și acceptă termenii acestuia.

1.3.8. Tarife - Costul serviciilor Bimedis, localizat la https://bimedis.net/pro_account.

1.3.9. „Arhivă” este starea anunțului Utilizatorului după expirarea anunțului sau perioada de valabilitate a Contului, precum și în cazul vânzării de echipamente. La transferul anunțului Utilizatorului în Arhivă, Bimedis poate muta reclama în alte secțiuni ale Site-ului sau poate elimina reclama de pe Site.

1.4. Drepturile și obligațiile Bimedis și ale Utilizatorului, regulile de utilizare a Site-ului pot fi, de asemenea, conținute în alte link-uri de pe Site, instrucțiuni, aplicații, postate în numele Bimedis pe Site, dacă acestea nu contravin conținutului prezentului Acord.

1.5. Bimedis, în cazul plății de către Utilizator, poate furniza Utilizatorului servicii de depunere de anunțuri, servicii de publicitate, servicii de comision, agenții și servicii de consultanță; efectuați achiziții de la utilizatorii echipamentelor; vînzare de echipamente și rapoarte analitice utilizatorilor, precum și alte servicii ce nu sunt interzise de lege.

1.6. În cazul în care clientul nu reușește să furnizeze date privind relevanța anunțurilor plasate, Bimedis își rezervă dreptul de a elimina anunțul de pe site, informând în prealabil utilizatorul prin e-mailul indicat la înregistrare.

 

2. DEPUNEREA ANUNȚURILOR

2.1. Utilizatorul are dreptul să plaseze reclame pentru cumpărarea sau vânzarea de echipamente în conformitate cu contul său, cu condiția ca plata pentru utilizarea acestuia să se facă în conformitate cu tarifele.

2.2. Utilizatorul este obligat să posteze informații despre echipamentele pe care intenționează să le cumpere / să le vândă în conformitate cu regulile stabilite în prezentul acord, precum și indicațiile, regulile și instrucțiunile și orice alte documente locale Bimedis publicate pe site în termenii și condițiile furnizate de acesta acord.

2.3. În momentul publicării anunțurilor, Utilizatorul este obligat să furnizeze informații exacte și complete despre echipament. Prin publicarea informațiilor despre echipamente, Utilizatorul recunoaște că are dreptul să vândă un astfel de echipament. Utilizatorul garantează că echipamentele oferite de acesta nu sunt protejate de terți.

2.4. Utilizatorul este obligat să verifice în mod independent toate informațiile din anunț despre echipamentele introduse de acesta pe Site. În cazul în care informațiile sunt considerate neadevărate, Utilizatorul este obligat să editeze imediat reclama și în caz de eșec - să anuleze anunțul.

2.5. Titlul anunțului trebuie să fie în concordanță cu textul și natura anunțului în sine. În fiecare reclamă pentru vânzarea echipamentelor, Utilizatorul trebuie să indice producătorul și modelul echipamentului, precum și prețul acestuia în moneda corespunzătoare.

2.6. Orice fotografii și videoclipuri încărcate de Utilizator trebuie să respecte titlul și textul anunțului și termenii contului selectat. Prin încărcarea fotografiilor și videoclipurilor pe Site, Utilizatorul recunoaște că are dreptul de a utiliza imaginile și videoclipurile respective și că în niciun caz nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale terților.

2.7. Reprezentanții oficiali al producătorilor de echipamente au dreptul de a plasa reclame pe site fără a specifica prețul. Pentru a deveni un reprezentant oficial, este necesar să furnizați informații despre producătorul pe care îl reprezintă Utilizatorul la completarea informațiilor personale și să așteptați moderarea anunțului. Dacă este necesar, managerul Bimedis poate solicita o scanare a documentului de stare al producătorului sau al reprezentantului oficial. În orice caz, Bimedis nu poate garanta sau confirma statutul reprezentantului oficial al Utilizatorului;

2.8. Anunțurile sunt plasate în secțiunea relevantă de pe Site. Reclamele pe Site nu vor fi postate de către Utilizator cu încălcarea condițiilor prezentului Acord, precum și orice alte documente Bimedis publicate pe Site.

2.9. Utilizatorului i se interzice:

- să posteze informații neadevărate, precum și să postezi informații și să ia măsuri care încalcă drepturile, libertățile, onoarea și demnitatea altor utilizatori sau terți;

- să folosească lexica nenormativă în orice formă de cuvinte, simboluri, etc .;

- să creeze mai multe conturi pe Site, dacă de fapt aparțin aceleiași persoane, fără notificare pentru Bimedis;

- să întreprindă acțiuni pentru a induce în eroare alți utilizatori;

- să împărtășească contul și / sau login-ul și parola din Cont cu terți;

- să introducă orice viruși sau programe informatice, inclusiv, dar nu numai, capabile să întrerupă sau să perturbe funcționarea normală a hardware-ului și software-ului computerului, precum și a facilităților de telecomunicații ale oricărei persoane;

- să posteze orice alte informații sau declarații cu caracter negativ. Bimedis își rezervă dreptul de a modifica formularea utilizată de Utilizator și de a determina admisibilitatea utilizării acestora;

- să publice aceleași anunțuri sau reclame pentru unul și același echipament;

- să publice anunțuri similare cu conținut în care este evident că vorbesc despre aceeași ofertă;

- difuzarea pe site a informațiilor despre serviciile furnizate de concurenții Bimedis, incluzând, dar fără a se limita la: informații de pe alte platforme informaționale, piețe, licitații online și / sau magazine online.

2.10. Bimedis nu va fi răspunzător pentru erorile și inexactitățile produse la înregistrarea și / sau descărcarea conținutului de pe Site, precum și pentru orice daune aduse de Utilizator, inclusiv profiturile pierdute.

2.11. Anunțul poate fi testat selectiv de către Bimedis, atât înainte cât și după plasarea sa. ;

2.12. Bimedis are dreptul să:

- utilizeze informațiile (conținutul) furnizate de Utilizator în conformitate cu termenii prezentului Acord;

- editeze și / sau respingă rambursările utilizatorilor dacă nu îndeplinesc cerințele pentru anunțurile de pe Site (fără producător, model, fotografie etc.). Nu va fi acordată nicio rambursare în cazul anulării contului de reclamă / Utilizator pentru încălcarea condițiilor prezentului Acord;

- să facă corecții de ortografie și punctuație la textul anunțului utilizatorului;

- să mute anunțurile în alte secțiuni ale site-ului în cazul în care găsește o rubrică mai potrivită pentru plasarea acestora;

- monitorizarea, plasarea, eliminarea, modificarea, stocarea sau vizualizarea anunțurilor publicate pe site în orice moment, din orice motiv;

- să șteargă anunțurile de pe Site dacă nu sunt relevante sau să le transfere în Arhivă.

2.13. În plus față de cele de mai sus, anunțul Utilizatorului poate fi șters de către Bimedis sau transferat la Arhivă pentru următoarele motive:

- Utilizatorul are deja un anunț similar activ pe Site;

- informațiile conținute în reclamă sunt contrare normelor de anunțuri furnizate de prezentul acord sau oricărei alte instrucțiuni, reguli de pe site;

- informațiile conținute în anunț sunt false;

- prezența unei reclamații de la proprietarul drepturilor de proprietate intelectuală și non-proprietate și / sau solicitarea organului autorizat cu privire la obiectele de proprietate intelectuală utilizate în anunț;

- Bimedis a furnizat o altă plângere rezonabilă de către un alt utilizator cu privire la încălcarea drepturilor sale în anunț.

2.14. Regulile din secțiunea 2 se aplică nu numai la postarea de reclame, ci și la trimiterea de mesaje către alți utilizatori de pe site.

 

3. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

3.1. Utilizatorul este de acord să utilizeze Site-ul numai în scopuri legitime.

3.2. Utilizatorul nu poate copia, distribui sau utiliza altfel conținutul acestui Site fără permisiunea scrisă prealabilă a Bimedis, cu excepția cazului în care este prevăzut în mod expres de legislația în vigoare sau în mod expres prevăzut în termenii prezentului Acord.

3.3. Materialele site-ului pot fi utilizate de utilizator în întregime sau parțial numai atunci când este specificată sursa de conținut și în prezența unui hyperlink căutabil activ către pagina relevantă a materialului original plasat pe site.

3.4. Bimedis își rezervă dreptul, la propria sa discreție, de a modera Site-ul, de a filtra sau bloca orice mesaje, reclame, orice alte informații, inclusiv cele postate de utilizatori.

3.5. Bimedis nu garantează că Site-ul și link-urile conexe sunt lipsite de elemente cum ar fi viruși, troieni sau alte elemente distructive. Utilizatorul este responsabil pentru luarea măsurilor de precauție pentru protejarea computerului său.

3.6. Orice obiecte găzduite pe site-ul Bimedis, incluzând, dar fără a se limita la, elemente de design, text, grafică, ilustrații, videoclipuri, programe de calculator, baze de date, muzică, sunete și alte obiecte și precum și orice alt conținut este supus drepturilor exclusive ale Bimedis și / sau ale altor proprietari relevanți care au acordat drepturile respective către Bimedis.

3.7. Utilizarea conținutului și a oricăror alte elemente ale Site-ului este posibilă numai în funcționalitatea oferită de un anumit serviciu al Site-ului. Niciun element al Site-ului, precum și orice conținut conținut pe Serviciile Site-ului, nu pot fi utilizate altfel fără permisiunea prealabilă a titularului respectiv. Utilizarea include, dar nu se limitează la: modificarea, copiere, reproducere, distribuție pe orice bază, precum și orice fel de utilizare prevăzută de legislația națională aplicabilă, regulile legislației internaționale în domeniul proprietății intelectuale etc.

3.8. Prin publicarea pe Site a oricărui conținut, Utilizatorul acordă lui Bimedis un drept universal valabil (nelimitat teritorial), nelimitat, irevocabil, neexclusiv de a utiliza, publica, colecta, afișa, copia, duplica, reproduce, face cunoscut obiectele de proprietate intelectuală , publicații și baze de date deținute de Utilizator, precum și informații, imagini și fotografii furnizate acestora pe toate suporturile cunoscute sau necunoscute. Drepturile de mai sus sunt acordate utilizatorului Bimedis gratuit (fără plata remunerației) și fără completarea Certificatului de Acceptare și Transfer. Pe lângă cele de mai sus, Utilizatorul acordă dreptul de a accesa informațiile postate de acesta tuturor utilizatorilor Site-ului. Utilizatorul este de acord că textul publicitar, fotografiile și alte materiale adăugate la reclamă pot fi utilizate de Bimedis pentru pregătirea materialelor promoționale, articole, rapoarte, analize etc., și utilizate de Bimedis la discreția sa, fără consimțământ suplimentar de la Utilizatorului și fără plata vreunei compensații.

3.9. Utilizând Site-ul, Utilizatorul recunoaște că este responsabil personal pentru conținutul reclamelor plasate de acesta și deține, de asemenea, toate drepturile, licențele, permisiunile necesare pentru a plasa informații în reclama pe Site, inclusiv fără limitare toate brevetele, mărcile comerciale, secretele comerciale, drepturile de autor, sau are acordul, licența sau permisiunea scrisă corespunzătoare a tuturor persoanelor și companiilor identificate în reclamă pentru a-și folosi numele, mărcile comerciale sau imaginile, în conformitate cu legislația în vigoare.

3.10. Utilizatorul se angajează:

- să nu întreprindă nicio măsură care ar putea determina Site-ul să înceteze funcționarea;

- să nu copieze, să reproducă, să modifice, să distribuie sau să pună la dispoziția publicului orice informație conținută pe Site-uri (cu excepția informațiilor furnizate de Utilizator) fără permisiunea scrisă prealabilă a Bimedis;

- să nu folosească informațiile obținute de la alți Utilizatori în alte scopuri decât să încheie un acord direct cu acel Utilizator fără permisiunea scrisă a altui Utilizator.

3.11. Bimedis are dreptul să stabilească limite pentru comanda, domeniul de aplicare și condițiile de furnizare a serviciului furnizate de Bimedis pe Site.

3.12. Bimedis își rezervă dreptul, la propria sa discreție, de a evalua prezența / absența oricărei încălcări din partea utilizatorului și necesitatea de a răspunde în acest sens.

 

4. CONTUL UTILIZATORULUI

4.1. Când se înregistrează pe Site, utilizatorul primește automat un cont BASIC. Utilizatorul are dreptul să aleagă și să plătească orice alt Cont conform tarifelor înscrise în fila Tarifele corespunzătoare de pe Site.

4.2. La crearea unui cont, Utilizatorul trebuie să furnizeze informații exacte și complete despre el însuși ca persoană fizică, antreprenor sau reprezentant autorizat al întreprinderii, instituției, organizației relevante. . De asemenea, utilizatorul trebuie să completeze formularele corespunzătoare din contul personal „BiMedisul meu” și să păstreze informațiile la zi. La solicitarea Bimedis, Utilizatorul este obligat să confirme la timp orice informații furnizate în timpul înregistrării pe Site, furnizând, dacă este necesar, copii scanate ale documentelor relevante.

4.3. Utilizatorul este singurul responsabil pentru păstrarea confidențialității Contului său (inclusiv autentificarea și parola) și pentru toate activitățile care apar cu Contul.

4.4. Utilizatorul este de acord să notifice imediat Bimedis orice încălcare a securității și / sau a utilizării neautorizate a Contului.

4.5. Utilizatorul rămâne răspunzător pentru orice utilizare a Contului, chiar dacă terți utilizează autentificarea sau parola, și va fi răspunzător pentru daunele cauzate Bimedis sau oricărui alt utilizator al Site-ului.

4.6. Utilizatorul nu poate folosi un alt cont de utilizator Bimedis fără acordul deținătorului. În cazul în care Utilizatorul, încălcând această clauză, înregistrează sau folosește Site-ul în numele altei persoane, acceptă să-și asume responsabilitatea personală pentru utilizarea necorespunzătoare a Site-ului.

4.7. Prin furnizarea Bimedis a adresei sale de e-mail și a telefonului, Utilizatorul acceptă utilizarea acestora pentru a-i trimite servicii, mesaje legale, informaționale, promoționale și / sau reclame, inclusiv prin Viber, Telegram și alte aplicații similare; consimțământ pentru a primi apeluri de la Bimedis. Bimedis poate apela Utilizatorul la orice număr de telefon furnizat de acesta. Utilizatorul acceptă să primească SMS-uri sau orice alte mesaje text la numărul de telefon specificat.

4.8. Bimedis nu va fi răspunzător pentru daune rezultate din nerespectarea de către Utilizator a prevederilor prezentului acord.

4.9. Crearea mai multor conturi pe site este interzisă de către un utilizator. Dacă vă înscrieți pentru mai multe conturi simultan, Bimedis poate, la discreția sa, să îmbine Conturile într-unul sau să șterge unul dintre ele cu o notificare prealabilă 24/7.

4.10. Utilizatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru toate mesajele pe care le transmite prin intermediul site-ului, eliberând Bimedis de orice obligații care pot apărea ca urmare sau în legătură cu mesajele Utilizatorului. Bimedis nu își asumă nicio obligație sau responsabilitate cu privire la niciun Aviz de Utilizator.

4.12. Plata Contului se face în avans conform legislației în vigoare. Metode de plată Utilizatorul poate vedea în biroul utilizatorului.

4.13. În cazul modificării tarifelor, a condițiilor de serviciu și a metodelor de plată pe Site, Bimedis informează Utilizatorul despre aceasta cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de ziua modificării, prin publicarea informațiilor relevante pe Site. Aceste modificări nu se aplică reclamei / contului plătit deja de către Utilizator.

4.14. În cazul în care Utilizatorul încalcă condițiile prezentului Acord, Bimedis are dreptul de a anula reclama / contul Utilizatorului fără restituire.

4.15. După plata Contului (activarea acestuia), Utilizatorul nu are dreptul să ceară returnarea fondurilor plătite de acesta.
4.16. La cererea utilizatorului, Bimedis poate decide suspendarea temporară a furnizării de servicii către Client (dezactivarea temporară a contului) timp de până la 90 zile calendaristice. După expirarea perioadei de dezactivare, Contul de utilizator este restabilit automat.

 

5. TIPURI DE CONTURI

5.1.1. Funcțiile utilizatorului cu contul BASIC:

- Plasați anunțuri pe Site;

- Trimite mesaje nelimitate altor utilizatori;

- Publicitatea anunțurilor pe Site;

- Cumpărați produse și servicii de pe site-ul Bimedis. Serviciile sunt considerate plătite la primirea a 100% din valoarea bunurilor și / sau serviciilor în conturile Bimedis sau ale partenerilor săi. Taxele pentru creditarea conturilor Bimedis sunt, de asemenea, considerate cheltuieli ale Utilizatorului, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel în scris între Bimedis și Utilizator.

- Să lase un feedback cu privire la achiziția unui produs sau serviciu de pe site, cu condiția că această achiziție să fi avut loc din cauza faptului că Utilizatorul a găsit vânzătorul, produsului sau serviciului prin intermediul Bimedis. Toate recenziile sunt supuse moderarii obligatorii. Bimedis poate respinge sau șterge feedbackul utilizatorului dacă acesta contrazice termenii acestui acord.

5.1.2. Prin alegerea unui Cont BASIC, Utilizatorul acceptă să posteze anunțurile sale„ Vând ”pe site în modul special„ Anunțuri închise.

5.1.3. Bimedis percepe două tipuri principale de plăți în contul de bază pentru anunțurile„ Vinde ”: comisionul pentru activarea unei reclame pe site și un procent din costul mărfurilor după vânzare.

5.1.4. Prețul și perioada de valabilitate a anunțurilor „Vând” din contul BASIC sunt indicate în fila „Tarife” de pe Site. După expirarea anunțului, acesta este transferat la Arhivă, iar înlocuirea echipamentului nu este posibilă.

5.1.5. După plata anunțului„ Vând ”, Utilizatorul este transferat în modul special de„ anunțuri închise ”. Utilizatorul contului BASIC îi oferă lui Bimedis dreptul de a modera anunțurile închise și îi oferă lui Bimedis dreptul de a stabili în mod independent prețul echipamentelor în astfel de anunțuri.

5.1.6. Pentru fiecare produs vândut din anunțul„ Vând ”din contul BASIC prin intermediul site-ului, Utilizatorul acceptă să plătească Bimedisului procent din comision pe prețul produsului. Procentul este indicat în fila„ Tarife ”de pe Site.

5.1.7. În cazul în care Utilizatorul contului BASIC nu a activat pe site anunțul „Vând”, dar în orice alt mod oferă altui Utilizator al Siteului bunuri spre vânzare, el se încadrează și în condițiile vânzării comisionului prin intermediul site-ului și se angajează să plătească Bimedis procentul din costul echipamentului după vânzare. Procentul este indicat în fila „Tarife” de pe site.

5.1.8. Utilizatorul Contului BASIC este obligat să mențină prețurile și disponibilitatea echipamentelor, informațiile despre care utilizatorul a postat în anunțurile „ Vând ". Utilizatorul Contului BASIC este obligat să confirme disponibilitatea echipamentelor din reclama închisă la solicitarea Bimedis, inclusiv prin furnizarea Bimedis de fotografii relevante și echipamente și video; prin demonstrarea echipamentelor prin Skype sau orice conexiune similară.

5.1.9. În perioada de valabilitate a reclamei de cont BASIC„ Vând ”, Utilizatorul unui astfel de Cont garantează că echipamentul plasat în anunțuri închise respectă caracteristicile și descrierea specificate în reclama închisă.

5.1.10. În cazul în care în perioada de valabilitate a Contului BASIC, Utilizatorul acestui Cont vinde sau înstrăinează în orice alt mod echipamentul plasat în anunțurile închise„ Vând ”către terți, este obligat să afișeze imediat pe Site că acest echipament nu este disponibil.

5.1.11. În termenii Basic, vânzătorul poate comunica cu cumpărătorul doar prin intermediul site-ului Bimedis. Plata mărfurilor se face prin Bimedis: cumpărătorul plătește costul integral al mărfii către Bimedis, după care vânzătorul trimite marfa. După ce cumparatorul primește si inspectează marfa, Bimedis transferă fondurile catre vânzător, ținand cont de comision. În cazul rezilierii contractului, comisionul bancar nu se restituie.

 

5.2. Cont REGIONAL PRO

5.2.1. Funcțiile utilizatorului cu contul PRO REGIONAL:

- să plaseze pe site un număr nelimitat de anunțuri clasificate gratuite pentru vânzarea echipamentelor disponibile altor utilizatori dintr-o țară în perioada de valabilitate a contului, cu prioritate față de anunțurile, ce aparțin de conturile Basic;

- publicitatea anunțurilor pe Site și în rețele sociale;

- să încheie un număr nelimitat de acorduri cu alți utilizatori dintr-o țară, utilizând Site-ul;

- Plasați informațiile de contact pe fiecare anunț și trimiteți-le utilizatorilor dintr-o țară;

- Utilizați funcția „Carte de vizită personală”, disponibilă pentru utilizatorii dintr-o țară;

- Cumpărați produse și servicii de pe site-ul web Bimedis. Serviciile sunt considerate plătite la primirea a 100% din valoarea bunurilor și / sau serviciilor în conturile Bimedis sau ale partenerilor săi. Taxele pentru creditarea conturilor Bimedis sunt, de asemenea, considerate cheltuieli ale Utilizatorului, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel în scris între Bimedis și Utilizator.

- Să lase un feedback cu privire la achiziția unui produs sau serviciu de pe site, cu condiția că această achiziție să fi avut loc din cauza faptului că Utilizatorul a găsit vânzătorul, produsului sau serviciului prin intermediul Bimedis. Toate recenziile sunt supuse moderarii obligatorii. Bimedis poate respinge sau șterge feedbackul utilizatorului dacă acesta contrazice termenii acestui acord.

5.2.2. Prețul și perioada de valabilitate a Contului PRO REGIONAL sunt afișate în fila Tarifele de pe Site.

5.2.3. Costul plasării anunțurilor și publicitatea în fiecare țară suplimentară se adaugă la costul plasării anunțurilor și publicității din țara principală și nu poate depăși costul unui cont PRO INTERNATIONAL. Dacă acest preț este depășit, Utilizatorul plătește prețul contului PRO INTERNATIONAL și primește publicitate pe site-ul de reclame numai în țările selectate.

 

5.3. Cont PRO INTERNATIONAL

5.3.1. Funcțiile utilizatorului în contul PRO INTERNATIONAL:

- să plaseze pe site un număr nelimitat de anunțuri clasificate gratuite pentru vânzarea echipamentelor disponibile altor utilizatori din orice țară, cu prioritate de a publica anunțuri mai sus, decât cele, ale contului BASIC;

- publicitatea anunțurilor pe Site și în rețele de socializare;

- să încheie un număr nelimitat de acorduri cu alți utilizatori, utilizând Site-ul;

- Plasați informațiile de contact pe fiecare anunț și le puteți trimite în mesaje;

- Solicitați traducerea mesajelor în limba altor utilizatori (7 limbi disponibile);

- Utilizați funcția „Carte de vizită personală”.

- Cumpărați produse și servicii de pe site-ul web Bimedis. Serviciile sunt considerate plătite la primirea a 100% din valoarea bunurilor și / sau serviciilor în conturile Bimedis sau ale partenerilor săi. Taxele pentru creditarea conturilor Bimedis sunt, de asemenea, considerate cheltuieli ale Utilizatorului, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel în scris între Bimedis și Utilizator.

- Să lase un feedback cu privire la achiziția unui produs sau serviciu de pe site, cu condiția că această achiziție să fi avut loc din cauza faptului că Utilizatorul a găsit vânzătorul, produsului sau serviciului prin intermediul Bimedis. Toate recenziile sunt supuse moderarii obligatorii. Bimedis poate respinge sau șterge feedbackul utilizatorului dacă acesta contrazice termenii acestui acord.

5.3.2. Prețul și perioada de valabilitate a Contului PRO INTERNATIONAL sunt afișate în fila Tarifele de pe Site.

 

5.4. Cont PREMIUM

5.4.1. Funcțiile utilizatorului din contul PREMIUM:

- să plaseze pe site un număr nelimitat de anunțuri clasificate gratuite pentru vânzarea echipamentelor disponibile altor utilizatori din orice țară, cu prioritate de a publica anunțuri  deasupra altor conturi;

- publicitatea anunțurilor pe Site, forumuri medicale, rețele de socializare;

- să încheie un număr nelimitat de acorduri cu alți utilizatori, utilizând Site-ul;

- Plasați informațiile de contact pe fiecare anunț și le puteți trimite în mesaje

- Solicitați traducerea mesajelor în limba altor utilizatori (7 limbi disponibile);

- Utilizați funcția „Carte de vizită personală”;

- Primirea serviciului de mail-ing al anunțurilor dvs (o singură dată);

- Utilizați funcția „Manager Personal”;

- Plasați un banner în contul personal a utilizatorilor și a avea dreptul de a trimite o cerere către Bimedis pentru un articol în secțiunea „Știri” (Bimedis alege în mod independent perioadele, dimensiunile și volumele de bannere și știri);

- Cumpărați produse și servicii de pe site-ul web Bimedis. Serviciile sunt considerate plătite la primirea a 100% din valoarea bunurilor și / sau serviciilor în conturile Bimedis sau ale partenerilor săi. Taxele pentru creditarea conturilor Bimedis sunt, de asemenea, considerate cheltuieli ale Utilizatorului, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel în scris între Bimedis și Utilizator.

- Să lase un feedback cu privire la achiziția unui produs sau serviciu de pe site, cu condiția că această achiziție să fi avut loc din cauza faptului că Utilizatorul a găsit vânzătorul, produsului sau serviciului prin intermediul Bimedis. Toate recenziile sunt supuse moderarii obligatorii. Bimedis poate respinge sau șterge feedbackul utilizatorului dacă acesta contrazice termenii acestui acord.

5.4.2. Prețul și perioada de valabilitate a Contului PREMIUM sunt afișate în fila Tarife de pe Site.

5.4.3. Utilizatorul unui cont PREMIUM are dreptul să primească un tabel de „clienți potențiali” cu o listă cu potențiali cumpărători pentru ultima lună. (Alți utilizatori ai site-ului au posibilitatea de a achiziționa, de asemenea, un astfel de tabel de „clienți potențiali” separat de contul PREMIUM. În acest caz, prețul accesului la tabelul „clienților potențiali” depinde de categoriile de echipamente și țările de vânzare și este discutat cu managerul pe o bază personală).

5.4.4. Utilizatorul Site-ului nu are dreptul în niciun fel să divulge, să vândă sau să distribuie în alt mod datele obținute din tabelul „clienți potențiali”, precum și parola și să se autentifice în contul personal către terți.

5.4.5. În cazul încălcării de către utilizator a clauzei 5.4.4. din acest acord, Bimedis are dreptul, fără avertisment suplimentar, să interzică utilizatorului accesul la tabelul „clienți potențiali” fără rambursare.

5.4.6. În cazul unei cereri sau a unei contestații în fața instanței cu o cerere împotriva Bimedis de către terți din cauza încălcării de către utilizator a clauzei 5.4.4. din prezentul acord, utilizatorul este obligat să ramburseze lui Bimedis pentru orice pierderi, sancțiuni și daune cauzate de acțiunile utilizatorului.

5.4.7. În cazul plății PREMIUM, utilizatorul se obligă să actualizeze gama de produse disponibile pe site-ul Bimedis prin trimiterea periodică a listei de produse actuale sau prin actualizarea acestora. În cazul în care utilizatorul refuză să își actualizeze lista de produse în termen de 4 luni de la ultima actualizare, Bimedis își rezervă dreptul de a dezactiva abonamentul utilizatorului fără rambursare.

 

6. RESPONSABILITATE

6.1. Acceptând termenii prezentului Acord, Utilizatorul recunoaște că utilizează Site-ul pe riscul său și că Bimedis nu acceptă nicio responsabilitate pentru conținutul reclamelor plasate pe Site, precum și pentru orice pierderi și daune rezultate din utilizarea Site-ului. .

6.2. Bimedis nu poate controla validitatea informațiilor furnizate de Utilizator în anunțuri. Bimedis nu va fi răspunzător pentru daunele rezultate din încheierea între Utilizatorii Contractelor, dacă nu este parte la un astfel de Acord (cumpărător sau vânzător).

6.5. Dacă Utilizatorul are pretenții împotriva altui Utilizator ca urmare a utilizării Site-ului, Utilizatorul este de acord să facă aceste reclamații în mod independent și fără implicarea Bimedis și, de asemenea, îl scutește pe Bimedis de orice pretenții, obligații, compensații pentru daune, cheltuieli (pierderi), inclusiv costurile asistenței juridice rezultate din sau în legătură cu astfel de cerințe.

6.6. Utilizatorul are dreptul să notifice Bimedis despre încălcarea drepturilor sale de către un alt Utilizator, trimițând un mesaj scris corespunzător la adresa info@bimedis.com.

6.7. Bimedis nu va fi responsabil pentru defecțiuni ale site-urilor cauzate de defecțiuni tehnice ale hardware-ului și software-ului.

6.8. Bimedis nu este responsabil pentru postarea pe site de către Utilizator a fotografiilor, videoclipurilor și a altor imagini sau a altor materiale multimedia. În cazul în care o cerere este formulată sau trimisă în instanță de către terți pentru încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, Utilizatorul va fi obligat să despăgubească Bimedis pentru pierderi și daune morale cauzate de acțiunile Utilizatorului.

6.9. În cazul oricărei încălcări de către Utilizator a condițiilor prezentului Acord, Bimedis are dreptul, în orice moment, să șteargă unilateral contul de Utilizator fără a restitui celui din urmă fondurile plătite.

 

7. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE 

7.1. Acceptând termenii acestui Acord, Utilizatorul acordă Bimedis dreptul de a prelucra datele sale personale și este de acord cu Politica de confidențialitate a Site-ului.

 

8. DISPOZIȚII FINALE

8.1. Pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor furnizate pe Site și pentru a respecta legea, prezentul Acord poate fi modificat unilateral, fără notificare pentru Utilizator. Noua versiune a Acordului va intra în vigoare la publicarea sa pe Site în secțiunea „Acord de utilizator”.

8.2. Prin utilizarea Site-ului, Utilizatorul este de acord cu noile condiții ale Acordului în versiunea în vigoare la momentul în care Utilizatorul utilizează Contul, serviciile sau Site-ul, precum și cu condițiile oricărui alt document local publicat în termenii și condițiile prezentului Acord.

8.3. În cazul unei dispute între părți și a dezacordurilor în temeiul prezentului acord sau în legătură cu acesta, părțile se angajează să le rezolve prin negociere. Dacă litigiile, dezacordurile sau revendicările care decurg din sau în legătură cu prezentul acord, inclusiv cele referitoare la punerea în aplicare a acestuia, încălcarea, încetarea sau nulitatea, nu pot fi soluționate prin negociere, atunci aceste litigii sunt considerate în conformitate cu legislația actuală a Ucrainei în instanță.

8.4. Prezentul acord este guvernat și interpretat în conformitate cu legile Ucrainei. Problemele care nu sunt reglementate prin prezentul acord se soluționează în conformitate cu legea aplicabilă a Ucrainei.

8.5. Recunoașterea de către instanță a oricărei prevederi a prezentului acord ca fiind invalidă sau inaplicabilă nu implică nulitatea sau neexecutarea altor dispoziții din prezentul acord.

8.6. Drepturile și obligațiile Utilizatorului în temeiul prezentului Acord nu pot fi transferate către terți fără acordul scris al Bimedis.

8.7. Bimedis are dreptul de a atribui drepturile și obligațiile sale în temeiul prezentului acord unei alte persoane, inclusiv partenerilor săi, fără acordul scris al Utilizatorului.